De berekening van de behandelindex

De zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat u kunt vertrouwen op de juistheid van de informatie die u met de spiegelinformatie ontvangt. Equalis heeft het proces voor de berekening van de landelijke behandelindex begeleid. Vektis heeft de behandelindex voor u berekend en stelt de spiegelinformatie beschikbaar. Vintura heeft de data aanlevering en berekening gecontroleerd en gevalideerd.

Algemene toelichting rekenmethodiek landelijke behandelindex
In deze documenten vindt u een algemene uitleg over het proces (deel 1), de methodiek (deel 2) en een praktijkvoorbeeld (deel 3) voor het berekenen van de behandelindex.

Algemene toelichting rekenmethodiek landelijke behandelindex Deel 1
In deze toelichting wordt het proces van behandeling tot de behandelindex beschreven.

Algemene toelichting rekenmethodiek landelijke behandelindex Deel 2
In deze toelichting wordt de methodiek voor het berekenen van de behandelindex beschreven.

Algemene toelichting rekenmethodiek landelijke behandelindex Deel 3
In deze toelichting wordt een praktijkvoorbeeld met werkelijke cijfers van een geanonimiseerde praktijk getoond (deel 3).

Voorbeeld rapportage spiegelinformatie fysiotherapie
Deze dummyrapportage toont u op basis van fictieve cijfers de spiegelrapportage zoals deze beschikbaar wordt gesteld aan de praktijk.

Publiek verantwoordingsdocument landelijke behandelindex
In deze toelichting legt Equalis uit wat de behandelindex is, waarvoor deze dient en hoe deze tot stand komt.

Technische toelichting rekenmethodiek landelijke behandelindex
In de technische toelichting leest u hoe de behandelindex wordt berekend. Hierin staat een technische beschrijving van de rekenmethodiek en de gehanteerde definities.

Toelichting updates spiegelinformatie fysiotherapie en behandelindex
In de toelichting updates spiegelinformatie fysiotherapie en behandelindex leest u welke versies u van de spiegelinformatie en behandelindex per jaar kunt verwachten en op welke wijze.

Certificaat landelijke rekenmethodiek
In dit document leest u de validatiestappen en conclusie van Vintura over de validatie van de behandelindex.