Veelgestelde vragen spiegelinformatie fysiotherapie

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de spiegelinformatie fysiotherapie en de landelijke behandelindex. Om het zoeken naar het juiste antwoord makkelijker te maken, hebben we de vragen onderverdeeld in 3 categieën:

Staat uw vraag hier niet tussen dan kunt u met behulp van het contactformulier contact opnemen met Vektis of met een zorgverzekeraar.

Beleid en inhoud

 • Op welke data is de spiegelinformatie fysiotherapie gebaseerd?
  De spiegelinformatie, waaronder de behandelindex, is gebaseerd op de goedgekeurde en uitbetaalde zorgdeclaraties fysiotherapie die via VECOZO bij de zorgverzekeraars zijn ingediend door alle zorgaanbieders fysiotherapie. Vektis ontvangt deze gegevens van de zorgverzekeraars, controleert de bestanden zorgvuldig en voert geen aanpassingen uit op de bestanden. De gebruikte data bevatten gegevens van de zorgverzekeraars CZ, VGZ, ENO, Menzis, Zilveren Kruis, De Friesland en Zorg en Zekerheid. Klik hier voor alle deelnemende labels.
 • Welke partijen zijn betrokken bij de totstandkoming van de spiegelinformatie?
  De behandelindex is een initiatief vanuit de zorgverzekeraars. Op basis van een eerder advies van Equalis is de behandelindex per zorgverzekeraar doorontwikkeld naar een landelijke behandelindex. Vektis heeft de berekening van de landelijke behandelindex uitgevoerd op basis van de gebundelde declaratiegegevens van de deelnemende verzekeraars. Vektis heeft daarbij gebruik gemaakt van dezelfde methodiek zoals gehanteerd bij de berekening van de behandelindex per zorgverzekeraar. Equalis heeft het proces voor de berekening van de landelijke behandelindex begeleid. Vintura heeft de data en berekening gevalideerd.
 • Hoe lees ik de spiegelinformatie?
  De spiegelinformatie is in diverse blokken opgedeeld. In de toelichting van de pdf-rapportage leggen we per blok uit welke informatie er wordt getoond.
 • Hoe weet ik zeker of de berekening juist is uitgevoerd?
  Vintura heeft als onafhankelijke partij de data-aanlevering en rekenmethodiek gecontroleerd en gevalideerd. Klik hier voor het certificaat van Vintura.
 • Wat betekent de behandelindex voor de contractering?
  De toepassing van de behandelindex binnen het inkoopbeleid fysiotherapie verschilt per zorgverzekeraar. Wij verwijzen u daarvoor naar de website van desbetreffende zorgverzekeraar. Indien u hierover vragen heeft, kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website. Kies hierbij het onderwerp "beleid en inhoud" en vervolgens de zorgverzekeraar naar wie u het bericht wilt sturen.
 • Wat is de doorontwikkeling van de behandelindex?
  De verschillende stakeholders (KNGF, Keurmerk fysiotherapie, ZN en zorgverzekeraars) zijn met elkaar in gesprek over de doorontwikkeling van de behandelindex naar een resultaatindex. In een resultaatindex wordt niet alleen naar de inzet van de fysiotherapeut gekeken, maar wordt ook het (kwalitatieve) resultaat van de behandeling meegenomen.

Praktijkinformatie

Berekening