Veelgestelde vragen spiegelinformatie fysiotherapie

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de spiegelinformatie fysiotherapie en de landelijke behandelindex. Om het zoeken naar het juiste antwoord makkelijker te maken, hebben we de vragen onderverdeeld in 3 categieën:

Staat uw vraag hier niet tussen dan kunt u met behulp van het contactformulier contact opnemen met Vektis of met een zorgverzekeraar.

Beleid en inhoud

 • Wanneer kan ik een nieuwe update van de behandelindex verwachten?
  De verschillende versies komen enige tijd na de betreffende periode beschikbaar. Dit komt doordat over die periode eerst alle declaraties binnen en verwerkt moeten zijn. Vervolgens stellen de zorgverzekeraars hun informatie beschikbaar aan Vektis, zodat Vektis de berekeningen kan doen met de gezamenlijke data.
  Concreet betekent dit:
  Versie 1 (over jaar t) Versie 2 (over jaar t) Versie 3 (over jaar t)
  Declaraties van
  behandelingen
  over de periode:
  januari - juni januari - september januari - december
  Beschikbaar: half oktober half januari (in jaar t +1) half april (in jaar t +1)
 • Wat betekent de behandelindex voor de contractering?
  De toepassing van de verschillende versies van de behandelindex binnen het inkoopbeleid fysiotherapie verschilt per zorgverzekeraar. Wij verwijzen u daarvoor naar de (website van) desbetreffende zorgverzekeraar. Indien u hierover vragen heeft, kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website. Kies hierbij het onderwerp ‘beleid en inhoud’ en vervolgens de zorgverzekeraar naar wie u het bericht wilt sturen.
 • Op welke data is de spiegelinformatie fysiotherapie gebaseerd?
  De spiegelinformatie, waaronder de behandelindex, is gebaseerd op de goedgekeurde en uitbetaalde zorgdeclaraties fysiotherapie die via VECOZO bij de zorgverzekeraars zijn ingediend door alle zorgaanbieders fysiotherapie. Vektis ontvangt deze gegevens van de zorgverzekeraars, controleert de bestanden zorgvuldig en voert geen aanpassingen uit op de bestanden. De gebruikte data bevatten gegevens van de zorgverzekeraars CZ, VGZ, ENO, Menzis, Zilveren Kruis, De Friesland en Zorg en Zekerheid. Klik hier voor alle deelnemende labels.
 • Welke partijen zijn betrokken bij de totstandkoming van de spiegelinformatie?
  De behandelindex is een initiatief vanuit de zorgverzekeraars. Op basis van een eerder advies van Equalis is de behandelindex per zorgverzekeraar doorontwikkeld naar een landelijke behandelindex. Vektis heeft de berekening van de landelijke behandelindex uitgevoerd op basis van de gebundelde declaratiegegevens van de deelnemende verzekeraars. Vektis heeft daarbij gebruik gemaakt van dezelfde methodiek zoals gehanteerd bij de berekening van de behandelindex per zorgverzekeraar. Equalis heeft het proces voor de berekening van de landelijke behandelindex begeleid. Vintura heeft de data en berekening gevalideerd.
 • Hoe lees ik de spiegelinformatie?
  De spiegelinformatie is in diverse blokken opgedeeld. In de toelichting van de pdf-rapportage leggen we per blok uit welke informatie er wordt getoond.
 • Hoe weet ik zeker of de berekening juist is uitgevoerd?
  Vintura heeft als onafhankelijke partij de data-aanlevering en rekenmethodiek gecontroleerd en gevalideerd. Klik hier voor het certificaat van Vintura.
 • Wat betekent de behandelindex voor de contractering?
  De toepassing van de behandelindex binnen het inkoopbeleid fysiotherapie verschilt per zorgverzekeraar. Wij verwijzen u daarvoor naar de website van desbetreffende zorgverzekeraar. Indien u hierover vragen heeft, kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website. Kies hierbij het onderwerp "beleid en inhoud" en vervolgens de zorgverzekeraar naar wie u het bericht wilt sturen.
 • Wat is de doorontwikkeling van de behandelindex?
  De verschillende stakeholders (KNGF, Keurmerk fysiotherapie, ZN en zorgverzekeraars) zijn met elkaar in gesprek over de doorontwikkeling van de behandelindex naar een resultaatindex. In een resultaatindex wordt niet alleen naar de inzet van de fysiotherapeut gekeken, maar wordt ook het (kwalitatieve) resultaat van de behandeling meegenomen.
 • Waarom is er geen spiegelinformatie over 2020 beschikbaar?
  Door de corona situatie zijn er in 2020 verschillende analyses uitgevoerd door Vektis, waarmee is vastgesteld dat de regionale verschillen te groot waren om een betrouwbare behandelindex te kunnen berekenen. Dit heeft ermee te maken dat in sommige regio’s praktijken volledig gesloten waren, in andere regio’s waren ze deels open en in weer andere regio’s waren de praktijken volledig open. Dit zorgt ervoor dat er geen betrouwbare behandelindex kon worden berekend. Deze analyse is over de eerste 2 kwartalen van 2021 nogmaals uitgevoerd en daaruit is gebleken dat over deze periode wel weer een betrouwbare behandelindex berekend kon worden. Daarom is deze vanaf de analyse over de eerste 2 kwartalen van 2021 weer opgestart.

Praktijkinformatie

 • Wat is het verschil tussen de verschillende updates?
  Versie 1: januari t/m juni: eerste inzicht in de behandelindex;
  Versie 2: januari t/m september: meer compleet beeld. Gaat al meer richting de uiteindelijke behandelindex;
  Versie 3: bevat alle declaraties van behandelingen over een heel kalenderjaar (januari t/m december). Deze versie toont daarmee de behandelindex en spiegelinformatie voor het gehele voorgaande jaar en geeft de fysiotherapeut inzicht in de gegevens van zijn praktijk ten opzichte van de praktijken van collega’s.
 • Waar vind ik de behandelindex?
  Vektis geeft de behandelindex in combinatie met de spiegelinformatie in een pdf-rapportage weer. Voordat u kunt downloaden heeft u een account en toestemming nodig van de praktijkhouder. Klik hier om eenmalig de stappen te doorlopen voor het downloaden van de spiegelinformatie
 • Hoe maak ik een account aan en log ik in?
  Voor het downloaden van de spiegelinformatie hebt u een account met inloggegevens nodig én toestemming van de praktijkhouder. U maakt een account aan en kunt toestemming vragen door eenmalig een aantal stappen te doorlopen, klik hier voor de stappen.
 • Is mijn vorige behandelindex en spiegelinformatie nog steeds beschikbaar?
  De rapportage toont in totaal maximaal voor 6 periodes de behandelindex. Ook blijft iedere versie van de rapportage via de website beschikbaar, tot maximaal 6 versies. Zo is het mogelijk om terug te kijken op de ontwikkeling van de behandelindex. Vanzelfsprekend kunt u de rapportages downloaden voor eigen gebruik, en kunt u zo ook beschikken over meer dan 6 versies terug.
 • Wat moet ik doen als de pdf niet opent?
  Mogelijk is Adobe Reader op uw computer verouderd of niet beschikbaar. U moet dan Adobe Reader (opnieuw) downloaden en installeren. Zie hiervoor de link onder de downloadknop van de spiegelinformatie op de website.
 • Waarom zie ik de pdf-rapportage met spiegelinformatie niet staan?
  Indien er voor uw praktijk 30 of minder patiënten beschikbaar zijn voor de berekening van de behandelindex is voor uw praktijk geen spiegelinformatie beschikbaar.
  Indien er voor uw praktijk de AGB code in het AGB-register na het rapportagejaar is gewijzigd, dan kunnen we de spiegelinformatie niet weergeven. Neem in dit geval contact op met Vektis. Kies hierbij het onderwerp "Praktijkinformatie". Mogelijk dat voor de vorige AGB code van de praktijk wel een pdf rapportage beschikbaar is.
 • Kan ik in de spiegelinformatie fysiotherapie van mijn praktijk ook gegevens inzien van individuele patiënten of op therapeut-niveau?
  De spiegelinformatie toont alleen cijfers over de gehele patiëntenpopulatie of patiëntgroepen van de praktijk. Gegevens van individuele patiënten of gegevens over een therapeut zijn niet zichtbaar.
 • Kunnen andere praktijken de cijfers van mijn praktijk ook inzien?
  Nee, de cijfers zijn alleen aan u beschikbaar gesteld en zijn bekend bij de zorgverzekeraars die gebruik maken van de landelijke behandelindex: CZ, ENO, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis en De Friesland en Zorg en Zekerheid.

Berekening