Spiegelinformatie voor fysiotherapeuten

Inloggen

Via deze website vindt u alles over de spiegelinformatie van uw fysiotherapiepraktijk of instelling, waaronder de behandelindex. Op deze website kunt u een account aanvragen en de toestemming registreren voor het downloaden van de spiegelinformatie van uw praktijk.

Landelijke behandelindex

Onderdeel van de spiegelinformatie is de landelijke behandelindex. Deze is tot stand gekomen conform de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord Paramedische zorg 2017-2018 en de wensen van zowel zorgverzekeraars als fysiotherapeuten. De landelijke behandelindex is een doorontwikkeling van de behandelindex zoals u die tot 2019 van verschillende zorgverzekeraars kreeg. Het grote voordeel is dat u nu in één keer inzicht krijgt in de praktijkvariatie van uw praktijk. U ontvangt dus niet langer spiegelinformatie per zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars en andere partijen hebben Vektis gevraagd de behandelindex te berekenen en beschikbaar te stellen. Equalis heeft dit proces begeleid en Vintura heeft de gebruikte data en de uitgevoerde berekening gevalideerd.

Vektis geeft extra verduidelijking bij spiegelinformatie fysiotherapie

In mei 2019 is de website Spiegelinformatiefysio.nl gelanceerd voor alle fysiotherapiepraktijken in Nederland. Onderdeel van de spiegelinformatie is de landelijke behandelindex. Het KNGF, zorgverzekeraars en Vektis krijgen regelmatig vragen over de berekening van deze index. Daarom hebben zij de handen ineen geslagen om samen te komen tot een algemene toelichting over de rekenmethodiek van de landelijke behandelindex. Het doel is om fysiotherapeuten meer duidelijkheid te geven over de berekeningen van de behandelindex.

De drie partijen hebben samen een grafische weergave gemaakt waarin het gehele proces (van behandeling tot de behandelindex) en de rekenmethodiek van de behandelindex worden toegelicht. Daarnaast wordt er een praktijkvoorbeeld getoond waarbij de cijfers van een bestaande fysiotherapie praktijk zijn gebruikt. Dit om inzicht te geven in wat het effect is op de behandelindex bij de introductie van de landelijke behandelindex in 2019. Deze informatie is te vinden op Spiegelinformatiefysio.nl/achtergrondinformatie

Mocht ondanks de uitleg nog vragen zijn, kunt u met behulp van het contactformulier uw vragen stellen aan Vektis.

Spiegelinformatie versie 1 2022 fysio- en oefentherapie uitgesteld

Update 20 oktober 2022:
Zoals eerder bericht is de tussentijdse oplevering van de spiegelinformatie uitgesteld. Dit betreft de data van de eerste zes maanden van 2022. De reden hiervoor is dat er een onzekerheid is geweest over de aanlevering van de data waardoor de betrouwbaarheid niet kon worden gegarandeerd. In goed overleg met de VvOCM, KNGF en zorgverzekeraars is de conclusie getrokken dat het te betreuren is maar dat er geen acceptabel alternatief was. De oplevering van de eerste zes maanden wordt nu tegelijk meegenomen met de spiegelinformatie van de eerste drie kwartalen van 2022. Deze staat gepland voor januari 2023. In tegenstelling tot de berichtgeving van het KNGF geven zorgverzekeraars aan dat het geen effect heeft op de contractering 2024 omdat daarbij wordt uitgegaan van de cijfers van heel 2022.

Update 10 oktober 2022:
Het opstellen van de spiegelinformatie over de eerste zes maanden van 2022 stellen we uit omdat de data van een verzekeraar op dit moment niet met volledige zekerheid aangeleverd kunnen worden. De zorgverzekeraars hechten erg veel waarde aan een betrouwbare berekening van de behandelindex. Dat is op dit moment niet mogelijk. Partijen streven er naar de spiegelinformatie versie 1 2022 tegelijkertijd op te leveren met versie 2 2022, dus in januari 2023. Versie 2 bevat de data over de eerste drie kwartalen van 2022.


Wat moet u doen?

Hiernaast treft u een stappenplan aan waarin we uitleggen hoe u toegang kunt krijgen tot de spiegelinformatie fysiotherapie. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Veelgestelde vragen

 • Wat betekent de tweede versie van de behandelindex 2021 voor de contractering?
  De toepassing van de verschillende versies van de behandelindex binnen het inkoopbeleid fysiotherapie verschilt per zorgverzekeraar. Wij verwijzen u daarvoor naar de website van desbetreffende zorgverzekeraar. Indien u hierover vragen heeft, kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website. Kies hierbij het onderwerp ‘beleid en inhoud’ en vervolgens de zorgverzekeraar naar wie u het bericht wilt sturen.
 • Toont deze nieuwe versie de uiteindelijke behandelindex?
  Ja, deze versie (versie 3) bevat alle declaraties van behandelingen over de periode van januari tot en met december. Deze versie toont daarmee de behandelindex en spiegelinformatie voor geheel 2021 en geeft de fysiotherapeut inzicht in de gegevens van zijn praktijk ten opzichte van de praktijken van collega's.
 • Hoe zit het met onverzekerde zorg? Welke behandelingen worden wel/niet meegenomen in de Behandelindex?
  Alleen goedgekeurde en uitbetaalde declaraties voor fysiotherapiezittingen in de AV en/of BV worden meegenomen. Dit zijn alle declaraties (conform de Nza beleidsregels en m.u.v. de screening en toeslagen) die via de EI-standaard (VECOZO) zijn verwerkt en uitbetaald door de zorgverzekeraar. Alle declaraties die niet zijn uitbetaald (Bedrag= €0,-) worden niet meegenomen in de berekeningen voor de behandelindex. Zie deel 1 van de Algemene toelichting rekenmethodiek landelijke behandelindex voor het proces (van behandeling tot de behandelindex).
 • Hoe zit het met niet-gecontracteerde zorg? Welke behandelingen worden wel/niet meegenomen in de Behandelindex?
  Alleen goedgekeurde en uitbetaalde declaraties voor fysiotherapiezittingen in de AV en/of BV worden meegenomen. Dit zijn alle declaraties en ook de declaraties die vallen onder de niet-gecontracteerde zorg (conform de Nza beleidsregels en m.u.v. de screening en toeslagen) die via de EI-standaard (VECOZO) zijn verwerkt en uitbetaald door de zorgverzekeraar. Alle declaraties die niet zijn uitbetaald (Bedrag= €0,-) worden niet meegenomen in de berekeningen voor de behandelindex. Zie deel 1 van de Algemene toelichting rekenmethodiek landelijke behandelindex voor het proces (van behandeling tot de behandelindex).
 • Waar vind ik de behandelindex?
  Vektis geeft de behandelindex in combinatie met de spiegelinformatie in een pdf-rapportage weer. Voordat u kunt downloaden heeft u een account en toestemming nodig van de praktijkhouder. Klik hier om eenmalig de stappen te doorlopen voor het downloaden van de spiegelinformatie
 • Hoe maak ik een account aan en log ik in?
  Voor het downloaden van de spiegelinformatie hebt u een account met inloggegevens nodig én toestemming van de praktijkhouder. U maakt een account aan en kunt toestemming vragen door eenmalig een aantal stappen te doorlopen, klik hier voor de stappen.
 • Is mijn vorige behandelindex en spiegelinformatie nog steeds beschikbaar?
  De rapportage toont in totaal maximaal voor 6 periodes de behandelindex. Ook blijft iedere versie van de rapportage via de website beschikbaar, tot maximaal 6 versies. Zo is het mogelijk om terug te kijken op de ontwikkeling van de behandelindex. Vanzelfsprekend kunt u de rapportages downloaden voor eigen gebruik, en kunt u zo ook beschikken over meer dan 6 versies terug.
 • Wat is spiegelinformatie?
  Er zijn verschillen in het aantal behandelingen dat verzekerden met dezelfde of een vergelijkbare klacht krijgen (praktijkvariatie) tussen zorgaanbieders. Deze verschillen worden met de spiegelinformatie in beeld gebracht. Daarbij is de informatie van verschillende praktijken vergelijkbaar gemaakt door toepassing van correctiefactoren. De spiegelinformatie kan door de praktijk gebruikt worden als input voor de interne verbetercyclus.