Spiegelinformatie voor fysiotherapeuten

Inloggen

Via deze website vindt u alles over de spiegelinformatie van uw fysiotherapiepraktijk of instelling, waaronder de behandelindex. Op deze website kunt u een account aanvragen en de toestemming registreren voor het downloaden van de spiegelinformatie van uw praktijk.

Landelijke behandelindex 2018

Onderdeel van de spiegelinformatie is de landelijke behandelindex. Deze is tot stand gekomen conform de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord Paramedische zorg 2017-2018 en de wensen van zowel zorgverzekeraars als fysiotherapeuten. De landelijke behandelindex is een doorontwikkeling van de behandelindex zoals u die tot 2019 van verschillende zorgverzekeraars kreeg. Het grote voordeel is dat u nu in één keer inzicht krijgt in de praktijkvariatie van uw praktijk. U ontvangt dus niet langer spiegelinformatie per zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars en andere partijen hebben Vektis gevraagd de behandelindex te berekenen en beschikbaar te stellen. Equalis heeft dit proces begeleid en Vintura heeft de gebruikte data en de uitgevoerde berekening gevalideerd.

De update van de Spiegelinformatie 2020 (versie 1) wordt niet gepubliceerd.

Onderzoek van Vektis wijst uit dat de eerste golf van de coronacrisis van invloed is geweest op de behandelindex (BI). Hieruit is naar voren gekomen dat diverse factoren van invloed zijn geweest op het aantal behandeling in het eerste half jaar van 2020 en daardoor ook op BI. Het is erg lastig om voor al deze factoren te corrigeren. Ook is geconstateerd dat indien de berekeningen niet wordt aangepast de BI van praktijken, die zoveel mogelijk de zorg hebben gecontinueerd, te hoog zal zijn. Deze effecten zijn toe te wijzen aan de periode die begint in maart en eindigt in mei (week 12 tot en met week 21). Daarbij is de verwachting dat deze periode 6% van het totaal aantal behandelingen in 2020 bevat. Daarom is ervoor gekozen om deze periode van 10 weken weg te laten uit de berekening van de behandelindex.

Het weglaten van deze periode van 10 weken heeft consequenties voor de eerste update van de Spiegelinformatie (versie 1) die over de eerste helft van het jaar gaat. Deze eerste versie wordt niet gepubliceerd omdat door het excluderen van deze 10 weken er onvoldoende declaratiedata beschikbaar is voor de berekeningen.

Ondertussen bevinden wij ons in de tweede golf en stellen wij opnieuw de vraag wat voor impact deze crisis zal hebben op de spiegelinformatie. Zodra er meer bekend is over deze impact, informeren we u hierover via deze website.

Wat moet je doen?

Hiernaast tref je een stappenplan aan waarin we uitleggen hoe je toegang kunt krijgen tot de spiegelinformatie fysiotherapie. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Veelgestelde vragen

 • Wat betekent de derde versie van de behandelindex 2019 voor de contractering?
  De toepassing van de verschillende versies van de behandelindex binnen het inkoopbeleid fysiotherapie verschilt per zorgverzekeraar. Wij verwijzen u daarvoor naar de website van desbetreffende zorgverzekeraar. Indien u hierover vragen heeft, kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website. Kies hierbij het onderwerp ‘beleid en inhoud’ en vervolgens de zorgverzekeraar naar wie u het bericht wilt sturen.
 • Toont deze nieuwe versie de uiteindelijke behandelindex?
  Ja, deze versie (versie 3) bevat alle declaraties van behandelingen over de periode van januari tot en met december. Deze versie toont daarmee de behandelindex en spiegelinformatie voor geheel 2019 en geeft de fysiotherapeut inzicht in de gegevens van zijn praktijk ten opzichte van de praktijken van collega’s.
 • Waar vind ik de behandelindex?
  Vektis geeft de behandelindex in combinatie met de spiegelinformatie in een pdf-rapportage weer. Voordat u kunt downloaden heeft u een account en toestemming nodig van de praktijkhouder. Klik hier om eenmalig de stappen te doorlopen voor het downloaden van de spiegelinformatie
 • Is mijn vorige behandelindex en spiegelinformatie nog steeds beschikbaar?
  De rapportage toont in totaal maximaal voor 6 periodes de behandelindex. Ook blijft iedere versie van de rapportage via de website beschikbaar, tot maximaal 6 versies. Zo is het mogelijk om terug te kijken op de ontwikkeling van de behandelindex. Vanzelfsprekend kunt u de rapportages downloaden voor eigen gebruik, en kunt u zo ook beschikken over meer dan 6 versies terug.
 • Wat is er veranderd in de nieuwe versie tov de vorige versie?
  Ten opzichte van de vorige versie (versie 2) zijn er voor deze versie (versie 3) geen verandering doorgevoerd.
  Klik hier voor meer informatie. Vintura heeft net als vorig jaar de data aanlevering en rekenmethodiek gecontroleerd en gevalideerd. Klik hier voor het certificaat van Vintura.
 • Wat is spiegelinformatie?
  Er zijn verschillen in het aantal behandelingen dat verzekerden met dezelfde of een vergelijkbare klacht krijgen (praktijkvariatie) tussen zorgaanbieders. Deze verschillen worden met de spiegelinformatie in beeld gebracht. Daarbij is de informatie van verschillende praktijken vergelijkbaar gemaakt door toepassing van correctiefactoren. De spiegelinformatie kan door de praktijk gebruikt worden als input voor de interne verbetercyclus.
 • Wanneer kan ik een nieuwe update van de behandelindex verwachten?
  De verschillende versies komen enige tijd na de betreffende periode beschikbaar. Dit komt doordat over die periode eerst alle declaraties binnen en verwerkt moeten zijn. Vervolgens stellen de zorgverzekeraars hun informatie beschikbaar aan Vektis, zodat Vektis de berekeningen kan doen met de gezamenlijke data.
  Concreet betekent dit:
  Versie 1 (over jaar t) Versie 2 (over jaar t) Versie 3 (over jaar t)
  Declaraties van
  behandelingen
  over de periode:
  januari - juni januari - september januari - december
  Beschikbaar: half oktober half januari (in jaar t +1) half april (in jaar t +1)