Spiegelinformatie voor fysiotherapeuten

Inloggen

Via deze website vindt u alles over de spiegelinformatie van uw fysiotherapiepraktijk of instelling, waaronder de behandelindex. Op deze website kunt u een account aanvragen en de toestemming registreren voor het downloaden van de spiegelinformatie van uw praktijk.

Landelijke behandelindex

Onderdeel van de spiegelinformatie is de landelijke behandelindex. Deze is tot stand gekomen conform de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord Paramedische zorg 2017-2018 en de wensen van zowel zorgverzekeraars als fysiotherapeuten. De landelijke behandelindex is een doorontwikkeling van de behandelindex zoals u die tot 2019 van verschillende zorgverzekeraars kreeg. Het grote voordeel is dat u nu in één keer inzicht krijgt in de praktijkvariatie van uw praktijk. U ontvangt dus niet langer spiegelinformatie per zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars en andere partijen hebben Vektis gevraagd de behandelindex te berekenen en beschikbaar te stellen. Equalis heeft dit proces begeleid en Vintura heeft de gebruikte data en de uitgevoerde berekening gevalideerd.

Vektis geeft extra verduidelijking bij spiegelinformatie fysiotherapie

In mei 2019 is de website Spiegelinformatiefysio.nl gelanceerd voor alle fysiotherapiepraktijken in Nederland. Onderdeel van de spiegelinformatie is de landelijke behandelindex. Het KNGF, zorgverzekeraars en Vektis krijgen regelmatig vragen over de berekening van deze index. Daarom hebben zij de handen ineen geslagen om samen te komen tot een algemene toelichting over de rekenmethodiek van de landelijke behandelindex. Het doel is om fysiotherapeuten meer duidelijkheid te geven over de berekeningen van de behandelindex.

De drie partijen hebben samen een grafische weergave gemaakt waarin het gehele proces (van behandeling tot de behandelindex) en de rekenmethodiek van de behandelindex worden toegelicht. Daarnaast wordt er een praktijkvoorbeeld getoond waarbij de cijfers van een bestaande fysiotherapie praktijk zijn gebruikt. Dit om inzicht te geven in wat het effect is op de behandelindex bij de introductie van de landelijke behandelindex in 2019. Deze informatie is te vinden op Spiegelinformatiefysio.nl/achtergrondinformatie

Mocht ondanks de uitleg nog vragen zijn, kunt u met behulp van het contactformulier uw vragen stellen aan Vektis.

Spiegelinformatie fysiotherapie versie 1 en 2 2022 zijn nu beschikbaar

De update “Versie 1 en 2” zijn vanaf heden beschikbaar. Deze bevatten declaraties van behandelingen over respectievelijk de periode januari t/m juni 2022 en januari t/m september 2022.


Wat moet u doen?

Hiernaast treft u een stappenplan aan waarin we uitleggen hoe u toegang kunt krijgen tot de spiegelinformatie fysiotherapie. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer kan ik een nieuwe update van de behandelindex verwachten?
  De verschillende versies komen enige tijd na de betreffende periode beschikbaar. Dit komt doordat over die periode eerst alle declaraties binnen en verwerkt moeten zijn. Vervolgens stellen de zorgverzekeraars hun informatie beschikbaar aan Vektis, zodat Vektis de berekeningen kan doen met de gezamenlijke data.
  Concreet betekent dit:
  Versie 1 (over jaar t) Versie 2 (over jaar t) Versie 3 (over jaar t)
  Declaraties van
  behandelingen
  over de periode:
  januari - juni januari - september januari - december
  Beschikbaar: half oktober half januari (in jaar t +1) half april (in jaar t +1)
 • Wat betekent de behandelindex voor de contractering?
  De toepassing van de verschillende versies van de behandelindex binnen het inkoopbeleid fysiotherapie verschilt per zorgverzekeraar. Wij verwijzen u daarvoor naar de (website van) desbetreffende zorgverzekeraar. Indien u hierover vragen heeft, kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website. Kies hierbij het onderwerp ‘beleid en inhoud’ en vervolgens de zorgverzekeraar naar wie u het bericht wilt sturen.
 • Wat is het verschil tussen de verschillende updates?
  Versie 1: januari t/m juni: eerste inzicht in de behandelindex;
  Versie 2: januari t/m september: meer compleet beeld. Gaat al meer richting de uiteindelijke behandelindex;
  Versie 3: bevat alle declaraties van behandelingen over een heel kalenderjaar (januari t/m december). Deze versie toont daarmee de behandelindex en spiegelinformatie voor het gehele voorgaande jaar en geeft de fysiotherapeut inzicht in de gegevens van zijn praktijk ten opzichte van de praktijken van collega’s.
 • Hoe zit het met onverzekerde zorg? Welke behandelingen worden wel/niet meegenomen in de Behandelindex?
  Alleen goedgekeurde en uitbetaalde declaraties voor fysiotherapiezittingen in de AV en/of BV worden meegenomen. Dit zijn alle declaraties (conform de Nza beleidsregels en m.u.v. de screening en toeslagen) die via de EI-standaard (VECOZO) zijn verwerkt en uitbetaald door de zorgverzekeraar. Alle declaraties die niet zijn uitbetaald (Bedrag= €0,-) worden niet meegenomen in de berekeningen voor de behandelindex. Zie deel 1 van de Algemene toelichting rekenmethodiek landelijke behandelindex voor het proces (van behandeling tot de behandelindex).
 • Hoe zit het met niet-gecontracteerde zorg? Welke behandelingen worden wel/niet meegenomen in de Behandelindex?
  Alleen goedgekeurde en uitbetaalde declaraties voor fysiotherapiezittingen in de AV en/of BV worden meegenomen. Dit zijn alle declaraties en ook de declaraties die vallen onder de niet-gecontracteerde zorg (conform de Nza beleidsregels en m.u.v. de screening en toeslagen) die via de EI-standaard (VECOZO) zijn verwerkt en uitbetaald door de zorgverzekeraar. Alle declaraties die niet zijn uitbetaald (Bedrag= €0,-) worden niet meegenomen in de berekeningen voor de behandelindex. Zie deel 1 van de Algemene toelichting rekenmethodiek landelijke behandelindex voor het proces (van behandeling tot de behandelindex).
 • Waar vind ik de behandelindex?
  Vektis geeft de behandelindex in combinatie met de spiegelinformatie in een pdf-rapportage weer. Voordat u kunt downloaden heeft u een account en toestemming nodig van de praktijkhouder. Klik hier om eenmalig de stappen te doorlopen voor het downloaden van de spiegelinformatie
 • Hoe maak ik een account aan en log ik in?
  Voor het downloaden van de spiegelinformatie hebt u een account met inloggegevens nodig én toestemming van de praktijkhouder. U maakt een account aan en kunt toestemming vragen door eenmalig een aantal stappen te doorlopen, klik hier voor de stappen.
 • Is mijn vorige behandelindex en spiegelinformatie nog steeds beschikbaar?
  De rapportage toont in totaal maximaal voor 6 periodes de behandelindex. Ook blijft iedere versie van de rapportage via de website beschikbaar, tot maximaal 6 versies. Zo is het mogelijk om terug te kijken op de ontwikkeling van de behandelindex. Vanzelfsprekend kunt u de rapportages downloaden voor eigen gebruik, en kunt u zo ook beschikken over meer dan 6 versies terug.
 • Wat is spiegelinformatie?
  Er zijn verschillen in het aantal behandelingen dat verzekerden met dezelfde of een vergelijkbare klacht krijgen (praktijkvariatie) tussen zorgaanbieders. Deze verschillen worden met de spiegelinformatie in beeld gebracht. Daarbij is de informatie van verschillende praktijken vergelijkbaar gemaakt door toepassing van correctiefactoren. De spiegelinformatie kan door de praktijk gebruikt worden als input voor de interne verbetercyclus.